Adatkezelési tájékoztató

Fáki Csilla egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli.

Az adatkezelő adatai:

Weboldal üzemeltetője: Fáki Csilla E.V.
Székhely: 1221 Budapest, Ják u. 42. A. lh. fs. em. 2.
Adószám: 56361353-1-43
Elérhetőség: +36 20 270 2798
E-mail: eskuvo[kukac]fakicsilla.hu
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mhosting.hu

Kezelt személyes adatok köre

A fakicsilla.hu szolgáltatásainak igénybevétele nincs regisztrációhoz kötve, ajánlatkéréshez/kapcsolatfelvételhez Adatkezelő nevet, telefonszámot, e-mailcímet kér be az Ajánlatkérőtől. Az adatok az ajánlatkérésdokumentációban kerül feltüntetésre, elektronikus rendszerben (CRM, hírlevél stb.) nem kerül megőrzésre. A fakicsilla.hu weboldal nem őrzi a látogatók személyes adatait. Az adatok törlését Ajánlatkérő kérheti szóban és írásban is, amennyiben megrendelésre, szerződéskötésre nem kerül sor.
A szolgáltatás igénybevételét igazoló szerződésben céges-, magánszemély esetén személyes adatok kerülnek feltüntetésre a törvényi előírásoknak megfelelően. A megadott adatok nem kerülnek harmadik félhez. A dokumentumok Vállalkozó székhelyén kerülnek fizikai és elektronikus tárolásra.
Számla kiállításhoz számviteli törvénynek megfelelően: név, cím, adószám kerül feltüntetésre.
A szerződés igazolja a számla kiállításának jogosságát, ezért a számviteli törvényben meghatározott számla megőrzési ideig kerülnek tárolásra.

Cookie-k (sütik)

A fakicsilla.hu sütiket használ. A sütik feladata: megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A weboldal látogatójának lehetősége van a cookie-használat elfogadásának megtagadásához. Az elfogadott sütik 1 hónap után automatikusan törlődnek.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A fakicsilla.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a hologramstudio.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A számlázáshoz szükséges adatok kerülnek továbbadásra a szamlazz.hu rendszerébe, cégadatok:
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: nfo (kukac) szamlazz (pont) hu
Honlap: www.szamlazz.hu

A számlák elektronikusan kerülnek kiállításra és megőrzésre a szamlazz.hu rendszerén keresztül. Vállalkozó másodpéldányt tárolhat a számlából elektronikusan a székhelyén. A számlák megőrzési ideje a számviteli törvénynek megfelelően történik.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.